ประมวลโครงการ Invest Smart Community

เดินหน้าขับเคลื่อนผลิตและสร้างพลังงานทดแทน ลม, แสงอาทิตย์เพื่อเข้าสู่แผนร่วมทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ความคืบหน้าโครงการ ISC

งานนโยบายแผนเชิงรุก
92%
ประชุมบอร์ดบริหาร
40%
เอกสารขออนุญาต
10%
ผสานงานยื่นต่อ กฟผ
1%
ยื่นต่อกระทรวงพลังงาน
1%
ที่ดิน สถานที่จัดสร้าง 1,850 ไร่
64%

ระยะให้ถือครองเหรียญดิจิทัลฟรี 

Jan - Mar 2021
100%

ระยะยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ก.ล.ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดำเนินเอกสาร
18%
รอผลการพิจารณา
1%
ผลการพิจารณาอนุมัติ
1%

ระยะเวลาระดม Series-1

ยังไม่อนุมัติ ซื้อ-ขาย
1%
ระดมแห่งทุน Phash 1

ระยะเวลาระดม Series-2

ระยะเวลาระดม
1%

ระยะเวลาระดม Series-3

ระยะเวลาระดม
1%

ระยะเวลาระดม Series-4

ระยะเวลาระดม
1%

ระยะเวลาระดม Series-5

สร้าง

สำรวจ ทำประชาคม-มติ

ลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมด
5%
Ai ประชาคม-วิจารณ์
1%
ลงมติ
1%
คำนวณการออกแบบ
1%
ว่าจ้างให้สร้าง
1%
สั่งสินค้าเพื่อการสร้าง
1%

สร้าง - ทดสอบ- ส่งมอบ

ปรับพื้นที่
1%
กำหนดสร้าง
1%
ทดสอบกำลังส่ง
1%
ตรวจสอบ - ส่งมอบ
1%
ซ่อมดูแล บำรุงรักษา
1%
This image for Image Layouts addon

บริษัท แอมเพิล ริช อินเวสเตอร์ จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อำเภอ.......... จังหวัด..........

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ตั้ง:ตำบลxxxxxxxxx อำเภอxxxxxx
จังหวัดxxxxxx ประเทศไทย
กำลังผลิตไฟฟ้า:125 MKW (DC) / 125 MKW (AC)
พื้นที่โครงการ:1850 ไร่
ประเภทของแผ่น PV Module:Polycrystalline
มูลค่าการลงทุน:xxx ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง:ปี 2566 - 2570
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า:มกราคม 2570
จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า:Feed-in Tariff x.xx บาท ต่อหน่วย
ระยะเวลาของสัญญา:xx ปี

Collecting pictures of past projects

Nakhon Sawan (Takhli, Ban Kluai, Ta Khad, Ta Sang)
Lampang
Phetchabun (Chon Daen)

Project Manager

Invest Smart Community